ProEdu - Szkolenie opiekunek, kompetencji spolecznych, kursy językowe, doradztwo zawodowe
 
proedu - oferta
zglos swoje cv zglos oferte pracy oferta, szkolenia dla opiekunek, kursy jezykowe, szkolenia kompetencji spolecznych oferta, szkolenia dla opiekunek, kursy jezykowe, szkolenia kompetencji spolecznych oferta, szkolenia dla opiekunek, kursy jezykowe, szkolenia kompetencji spolecznych
ksztalcenia językowe telc

Kształcenie językowe TELC

Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Egzaminy TELC są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC poziom B1 i B2 są także oficjalnie uznawane w procesie awansu zawodowego (dziennik ustaw nr 96 z 29 maja 2003). Są one dokumentem uznawanym przez instytucje publiczne i gospodarcze m.in. Chamber of Commerce (Izby Handlowe). Certyfikat TELC to międzynarodowy dowód umiejętności porozumiewania się w języku obcym, akceptowany w krajach Unii Europejskiej, co pomaga w znalezieniu pracy, tak w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej.

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średniozaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym WBT we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast są oceniane dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Część ustna jest oceniana przez licencjonowanych egzaminatorów. Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat, potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.